Με πίστωση η επιδότηση των πάγιων δαπανώνΓράφει η Αντριάνα Βασιλά

 Μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες του Μαΐου αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες του προγράμματος επιδότησης πάγιων δαπανών για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο νομοσχέδιο, με στόχο να ολοκληρωθεί άμεσα και τα πιστωτικά να δοθούν στους δικαιούχους μέχρι το τέλος Μαΐου.
Το μέτρο της επιδότησης των πάγιων δαπανών εκτιμάται ότι θα αφορά 30.000 έως 50.000 επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό του ύψος θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι τα πρώτα πιστωτικά σημειώματα συμψηφισμού (κουπόνια) με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις να δοθούν στους δικαιούχους πριν από το τέλος Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι τα πιστωτικά που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν «καεί» μέχρι το τέλος του έτους. Πιθανά αδιάθετα δεν θα μεταφερθούν στη νέα χρονιά και θα χαθούν για τους δικαιούχους.
Η απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, καθώς και το χρονοδιάγραμμα, το είδος και το ποσοστό κάλυψης της δαπάνης από το Δημόσιο.

Καβγάς για τις προυποθέσεις


Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της επιδότησης είναι η επιχείρηση να απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, πράγμα που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), που με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα επισημαίνει ότι από την ενίσχυση αποκλείονται περίπου 130.000 ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις και ζητά τροποποίηση της σχετικής διάταξης.


Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Μάιο, ενώ η πίστωση των σχετικών ποσών στους δικαιούχους αναμένεται περί τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.
Το… δυσάρεστο νέο είναι όμως πως η συγκεκριμένη επιδότηση θα υπολογιστεί μεν ως ποσοστό των πάγιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, αλλά αφού αφαιρεθούν τυχόν προηγούμενες ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία.


Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης πιστωτικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Δηλαδή ο δικαιούχος, αντί να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό, θα λάβει μία πίστωση με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές κ.ά. Μάλιστα η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Όλα τα κριτήρια


Η απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, καθώς και το χρονοδιάγραμμα, το είδος και το ποσοστό κάλυψης της δαπάνης από το Δημόσιο.
Τα βασικά σημεία της υπουργικής απόφασης είναι τα εξής:

 1. Η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.
 2. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των πάγιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από το πακέτο των κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία.
 3. Για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
  ● Να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους.
  ● Να έχει υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.
  ● Να παρουσιάζει ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά της για το 2020.
  ● Να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα δίνεται έμφαση στη ζημιά και όχι στην πτώση του τζίρου.
  ● Να μην ήταν προβληματική το 2019, εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις.
 4. Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των πάγιων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.
 5. Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται είναι αυτές που κατέβαλε η επιχείρηση το 2020 όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 και αφορούν:
  ● Παροχές σε εργαζόμενους.
  ● Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων.
  ● Ενέργεια.
  ● Ύδρευση.
  ● Τηλεπικοινωνίες.
  ● Ενοίκια.
  ● Λοιπά λειτουργικά έξοδα.
  ● Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.
 6. Το ποσοστό της ενίσχυσης που θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ, θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου και θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%.
 7. Τίθενται ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:
  ● Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  ● Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
  ● Δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ.
 8. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιδότηση υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

από topontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.