Η Κομισιόν εξοντώνει την παραγωγή τσίπουρου και τσικουδιάς


Πανάκριβο γίνεται το τσίπουρο και η τσικουδιά στα οποία επιβάλλεται φορολόγηση μέχρι και 18 φορές πάνω από τον σημερινό Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των ακριβών εισαγόμενων ποτών, όπως το ουίσκι.Με πρόσχημα τον αθέμιτο ανταγωνισμό, η Η Κομισιόν επικροτεί αυτήν την απόφαση και προωθεί την υλοποίησή της.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ ανέφερε ότι : «Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην Ε.Ε., ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς….Το Δικαστήριο συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά, διότι η οδηγία 92/83/ΕΟΚ και η οδηγία 92/84/ΕΟΚ δεν προβλέπουν τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές, και διότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, καθεστώτα που παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες οδηγίες….Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση αυτή κατά Ελλάδας”.
Όσον αφορά τους μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε εκ νέου ότι μια εθνική παράδοση δεν μπορεί από μόνη της να απαλλάξει τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού Δικαίου.Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προστασία της κληρονομιάς των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, με τη χρήση μέτρων που ευνοούν τους διήμερους αποσταγματοποιούς, θα πρέπει να επιδιώκεται με μέσα που είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και αποφεύγουν τις διακρίσεις εις βάρος προϊόντων της αλλοδαπής».
Τώρα πια το τσίπουρο και η τσικουδιά θα ακριβύνουν όσο το ουίσκι. Και οι ιδιώτες που διαθέτουν μικρά αποστακτήρια τσίπουρου και τσικουδιάς θα γίνουν παράνομοι.Αυτά και μη χειρότερα και να τον χαιρόμαστε τον κύριο Μοσκοβισί και την καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.