Πρόστιμο στην εισπρακτική των υιών του Σιούφα, για τις οργουελιανές πρακτικές που εφάρμοζαν


Οι υιοί του πρώην προέδρου της βουλής Δημήτρη Σιούφα (ΝΔ και προκάτοχος του Πετσάλνικου, αλήθεια δεν ξέρουμε τι παίζει με τους προέδρους της βουλής) απ’ότι φαίνεται είχαν εγκαταστήσει κάμερες όπου έφτανε καλώδιο, μέσα και έξω από την εισπρακτική εταιρεία τους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook Τελευταία Έξοδος 

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε κάποιες ενστάσεις σχετικά με αυτό οπότε και τους επέβαλε πρόστιμο.
Αναλυτικότερα: Μετά από αιφνίδιο έλεγχο που πραγματοποίησε η ΑΠΔΠΧ στα γραφεία της εισπρακτικής εταιρείας “Σιούφα και Συνεργάτες”, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 41/2018 απόφαση της ΑΠΔΠΧ υπό τον αναπληρωτή πρόεδρο της, Γεώργιο Μπατζαλέξη και με εισηγητή τον Παναγιώτη Ροντογιάννη, όπου και επιβλήθηκε πρόστιμο των 50.000 ευρώ στην εταιρεία για παραβίαση του νόμου περί προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997).
Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ:
  1. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου ήστο ταμείο, αλλά καλύπτει επιπλέον χώρους εργασίας όπου κινούνται σχεδόναποκλειστικά εργαζόμενοι. Οι συγκεκριμένοι χώροι εργασίας περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας, τόσο τύπου εργαζόμενου σε τηλεφωνικό κέντρο, όσο και εργαζόμενων σε τυπικό χώρο γραφείου ενιαίου χώρου.
  2. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαμβάνει εικόνα από τη δημόσια οδό, τα πεζοδρόμια, απέναντι κτίρια και την απέναντι κάθετη οδό, εξωτερικά της κεντρικής εισόδου της εγκατάστασης του υπευθύνου, χωρίς η λήψη να περιορίζεται σε χώρο κοντά στην είσοδο.
  3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αναρτήσει ενημερωτικές πινακίδες αλλά μόνο στον εσωτερικό του χώρου.
  4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθυστέρησε να γνωστοποιήσει τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή.

Το σκεπτικό που εξέφρασε η ΑΠΔΠΧ είναι το εξής:

  1. Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων πρέπει να προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να μην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να μη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται και ιδίως να μην παραβιάζεται αυτό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως “νόμιμη προσδοκία ορισμένου βαθμού προστασίας της ιδιωτικής ζωής” σε συγκεκριμένο χώρο.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 1/2011 Ευρωπαϊκής οδηγίας, το σύστημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, εκτός από ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, Τράπεζες, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου).
  3. Πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το ενημερώνει, με τρόπο εμφανή και κατανοητό, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που βιντεοσκοπείται.
Παρότι το σκεπτικό της ΑΠΔΠΧ φαίνεται πολύ αόριστο και επιδέχεται ξεχειλώματος, μάλλον για την ώρα δεν συνίσταται στους επίδοξους εντερπρενέρ να δημιουργούν εργασιακές συνθήκες, φυλακής τύπου panopticon, στις επιχειρήσεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.