Απλά μαθήματα "παρασιτικής οικονομίας"-Μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μειώνεται το χρέος....

 

Η Fraport παραδέχεται ότι δε διαθέτει το απαιτούμενο κεφάλαιο για την παραλαβή των 14 ελληνικών αεροδρομίων. (έχει χρέος 3,6 δις ! ) 

Θα κάνει αποεπενδύσεις για να βρει τα κεφαλαία που χρειάζεται; θα γίνει ένταξη των αεροδρομίων υπό την Fraport στο «πακέτο Γιούνκερ»; με χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; 

Ακολουθήστε μας στο Facebook Τελευταία Έξοδος


ή θα γίνει τραπεζικός δανεισμός; από ευρωπαϊκές ή και ελληνικές τράπεζες ;
 
Το δεύτερο μέλος της κοινοπραξίας, που θα ελέγχει το 35%, είναι η Slentel Limited, μία μονοπρόσωπη εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου.
Εχει κεφάλαιο 5.000 ευρώ! 

 Το 2013 παρουσίασε μηδενικά έσοδα και ζημία 13.485 ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε αρνητικό ποσό 7.755 ευρώ!!
 
Ο ανεξάρτητος ελεγκτής κατέληξε στο συμπέρασμα μετά από έλεγχο ότι η Slentel πρέπει να κλείσει.
 
Η συμφωνία για την παραχώρηση των αεροδρομίων επικυρώθηκε το Μάιο από την ελληνική Βουλή.
 
Κεφάλαιο χ παράγραφος ψ τόμος ζ στο έργο επενδύσεις για μείωση του χρέους της χώρας. 

Απλά μαθήματα "παρασιτικής οικονομίας" (νεοφιλελευθερισμός).

 


ΠΗΓΗ: ideopigi

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.