Εισοδηματικές ανισότητες - Γιατί μας πάει 100 χρόνια πίσω το αγγλοσαξωνικό μοντέλο


Γράφει ο Κώστας Μελάς


Πρόσφατα είχα αναφερθεί στη συστηματική και αξιόλογη δουλειά που κάνει ο οικονομολόγος Τομά Πικετί για την έρευνα πάνω στις ανισότητες. Είχαμε μάλιστα αναφέρει και ότι ήδη από τη δεκαετία του 1930, ο Κέυνς φώναζε για την ανάγκη συστηματικής και σταθερής μείωσης του ποσοστού της φτώχειας ώστε να επέλθει ανάπτυξη.

Σήμερα, ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα δεν μπορεί να μην το παραδεχτεί αυτό. Όπως αποφαίνεται με μεγάλη σαφήνεια: «Χωρίς σημαντική μείωση της ανισότητας, ειδικά σε χώρες με υψηλή φτώχεια και ανισότητα, ο κόσμος δεν θα επιτύχει το στόχο του να σταματήσει την ακραία φτώχεια έως το 2030».


Στο σημείο θα πρέπει να πούμε, για είμαστε απολύτως συνεπείς, ότι οι ανισότητες τα τελευταία 30 χρόνια δεν αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες με τον ίδιο ρυθμό ή και σε ορισμένες έμειναν στάσιμες ή σχεδόν στάσιμες, σύμφωνα πάντα με βάση τον συντελεστή Gini.
Αυτό είναι σημαντικό διότι δείχνει με σαφήνεια ότι οι οικονομικές ανισότητες υπό μια καθοριστική έννοια αποτελούν πολιτικό πρόβλημα, διότι ήταν οι παρεμβάσεις της οικονομικής πολιτικής αυτές που τις περιόρισαν στις συγκεκριμένες χώρες. Μπορούμε συνεπώς να ισχυριστούμε ότι το οικονομικό υπόδειγμα που έχει ενσωματωθεί στο καθεστώς της παγκοσμιοποίησης διευκολύνει (πολιτικά) την άνοδο των οικονομικών ανισοτήτων.
Ωστόσο, ακόμη και εντός αυτού του πλαισίου υπάρχουν οι δυνατότητες παρεμβάσεων της οικονομικής πολιτικής ώστε αυτές να αμβλυνθούν. Άρα θα πρέπει να μελετηθούν όλοι εκείνοι οι ειδικοί παράγοντες που ισχύουν σε κάθε χώρα για να καταλάβουμε τους λόγους της μεγαλύτερης ή μικρότερης ανόδου των ανισοτήτων εντός των διαφόρων χωρών.
Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται εκτιμήσεις για το μερίδιο του συνολικού εισοδήματος που κατέχει το υψηλότερο 1% κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα σε ένα αριθμό πλουσίων χωρών. Τα στοιχεία είναι προ φόρων και μεταβιβάσεων. Όπως μπορούμε να δούμε, από το τέλος της δεκαετίας του 1970 διαπιστώνονται αποκλίνουσες τάσεις. Στις ΗΠΑ και στις υπόλοιπες αγγλοσαξονικές χώρες, η ανισότητα επέστρεψε στα υψηλά επίπεδα των αρχών του αιώνα.
Διαβάστε την συνέχεια στο slpress


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.