Αχ αυτή η Ευρωζώνη μας…. Τι θα κάνουμε χωρίς αυτήν;

 

Του Δημήτρη Κυπριώτη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δημοσίευσε πολύ πρόσφατα  μία έκθεση για το επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Τα στοιχεία της έκθεσης  προκαλούν πραγματικό σοκ, γιατί περιλαμβάνουν την περίοδο προ κρίσης και κατά τη διάρκεια αυτής. Έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις μεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία αυτά στην μεταξύ τους σύγκριση.

Έτσι λοιπόν και σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, σε 84.000 νοικοκυριά σε όλη τη νομισματική ένωση(0ΝΕ), η ΕΚΤ βρήκε ότι ο μέσος καθαρός πλούτος στην ευρωζώνη μειώθηκε 10% από το 2010 έως το 2014, σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ η ανισότητα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς αυξήθηκε σε κάποιους δείκτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στην πτώση του πλούτου στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου ο πλούτος του μέσου νοικοκυριού υποχώρησε κατά 40%!

Για την Ελλάδα, τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειξαν ότι ο μέσος (median) πλούτος των νοικοκυριών έπεσε από τα 108.700 το 2009 στα 65.100 ευρώ το 2014! Ενώ το μέσο εισόδημα για τα νοικοκυριά διολίσθησε το ίδιο διάστημα από τα 23.500 ευρώ στα 17.600 ευρώ!

Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις μεταβολές στις πηγές εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών από το 2009 έως το 2014.

Από αυτά προκύπτει ότι, το 2009:
 το 54%   είχε εισόδημα από μισθωτή εργασία,
 το 8,4% από ενοίκια και το
 8,1% από χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
Σε σύγκριση με τα παραπάνω,  το 2014:
 το 46,9% είχε εισόδημα από μισθωτή εργασία,
το 5,9% από ενοίκια και το
7,3% από χρηματοοικονομικές επενδύσεις.

Τι παράπονο να έχουμε από μία τέτοια Ευρωζώνη και το Ευρώ της;

* Ο Στρατηγός Ε.Α. Δημήτρης Κυπριώτης είναι Οργανωτικός Γραμματέας και μέλος της Π.Γ. του Ε.ΠΑ.Μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.